Jumbotron

Om foreningen i media

Media

Her finner du artikler om foreningen i media, bøker om foreningen mv.Hva Hvor
Artikkel Adressa 17.03.2017
"Gjenåpner ølkjeller fra 1600-tallet i Trondheim"
Link til nettside
Artikkel NRK 03.07.2015
"Middelalderkjeller åpnes for publikum"
Link til nettside

Link til PDF
Artikkel Stiftelsen UNI 24.04.2014
"Trondheim Befalsforening - Restaurering av hvelvkjeller i Vår Frue gt. 4"
Link til nettside

Link til PDF
eBok Nasjonalbiblioteket
"Trondhjems underofficersforening : ett tilbakeblikk ved foreningens 75-års jubileum 4. januar 1925"
Link til nettside
eBok Nasjonalbiblioteket
"Erichsen Konditori 150 år - En søt historie"
- omtaler også tiden hvor Erichsen Konditori hadde lokaler i bygården.
Link til nettside
telefon:
475 17 690
epost:
post@trondheimbefalsforening.no
Trondheim Befalsforening
Vår Frue Gate 4
7013 Trondheim